De jeugd maakt het de senioren steeds lastiger op de dinsdagavond bij Dubbelschaak! Op de foto Joey, hij speelt alweer een paar jaar bij de senioren.

Wie doet wat binnen de club?

 

De teugels in handen De voermannen De werkpaarden
Voorzitter: Teamcaptain 1ste team: Materiaalcommissie:
Wil van Lankveld Martien van der Meijden Hans Heijstek
     
Secretaris: Teamcaptain 2de team:  
Reinder de Boer Gilion Berkelmans Kascontrole commissie:
    Curd Claassen
Penningmeester: Teamcaptain 3de team: Gilion Berkelmans
Tom van Stiphout Curd Claassen (reserve: Hans Bakx)
     
Wedstrijdleider:   Jeugdbegeleiders:
Martien van der Meijden   Ebe Reitsma
     
Jeugdleider:    
Ebe Reitsma    
     
    Website Dubbelschaak:
    Martien van der Meijden